Tortuero, Mokka, Lara & Rusia, Banano, Abracitos y Dada